gulf live Broadcasting

"കുന്നശ്ശേരി പിതാവിന്റെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ ദുബായ് കുടുംബയോഗംവി. കുർബാനയും അനുശോചനയോഗവുംനടത്തി."

ക്നാനായസമുദായത്തെമുഴുവൻദുഃഖത്തിൽആഴ്ത്തികോട്ടയംഅതിരൂപതയുടെപ്രഥമമെത്രാപ്പോലീത്തയായിരുന്നഅഭിവന്ദ്യകുര്യാക്കോസ്കുന്നശ്ശേരിപിതാവിന്റെവിയോഗത്തിൽ 16/06/2017-ൽ ദുബൈയിലെക്നാനായമക്കൾശ്രി. ബിജുമോൻചാക്കോ അറക്കലിന്റെഭവനത്തിൽവെച്ച്ഒത്തുകൂടിഅനുസ്മരണപ്രാർത്ഥനനടത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെഓർമക്കായിദുബായ്ക്നാനായകുടുംബയോഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 24/06/2017-ൽദുബായ്സെയിന്റ്മേരീസ്ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച്ദിവ്യബലിയുംഒപ്പീസുംനടത്തപ്പെട്ടു. UAE-ലുള്ളവിവിധഎമിറേറ്റുകളിൽനിന്നും ക്നാനായക്കാർദിവ്യബലിയിൽപങ്കെടുക്കുവാൻഎത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി. ദുബായ്സെയിന്റ്മേരീസ്പള്ളിയിലെമലയാളംകമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പുരോഹിതനായഫാദർഅലക്സ്വാച്ചാച്ചിറ-യുടെനേതൃത്വത്തിൽ വിശുദ്ധകുർബാനനടത്തപ്പെട്ടു. തന്റെഅനുസ്മരണപ്രഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം UAE -ലെഎല്ലാക്നാനായമക്കളെയുംഅവരുടെഐക്യത്തെഅനുമോദിക്കുകയുംചെയ്യുകയുണ്ടായി. വിശുദ്ധകുർബാനയിൽഏകദേശം 700- ഓളംവിശ്വാസികൾപങ്കെടുത്തു. പിതാവിന്റെജീവചരിത്രംരേഖപ്പെടുത്തിയബുക്മാർക്ഏവർക്കുംവിതരണംചെയ്യുകയുണ്ടായി. കുർബാനക്ക്ശേഷമുള്ളറിഫ്രഷ്മെൻസിനുദുബൈയിലെകെ.സി.വൈ.ൽ അംഗങ്ങൾനേത്യത്വംവഹിച്ചു. തുടർന്ന്നടന്ന അനുശോചനചടങ്ങുശ്രീ.ജെന്നിജോസഫ്മാക്കിൽ-ന്റെഭവനത്തിൽവെച്ച്ന ടത്തപ്പെട്ടു.യോഗത്തിൽശ്രീ. ജിബിജോൺആനകുത്തിക്കൽ ഏവരെയുംസ്വാഗതംആശംസിക്കുകയും,കെ.സി.സിUAE ചെയര്മാന്ശ്രീ.വിൻസെന്റ്വലിയവീട്ടിൽ, അബുദാബികുടുംബനാഥൻ ബിജികണ്ടോത്ത്, റാസ്അൽഖൈമകുടുംബനാഥൻ ശ്രിബിനോസ്റ്റീഫൻപഴുക്കാത്തറയിൽ, DKCC ഡെലിഗേറ്റ്ബിൻസ്മോൻ ഏലംതാന്നത്തു, ഷാർജയൂണിറ്റിലെമുൻ പ്രസിഡന്റ്തോമസ്സ്റ്റീഫൻ പ്ലാനിക്കുംപറമ്പിൽ, ദുബായ്കെ.സി.വൈ.ൽപ്രസിഡന്റ്സോണൽ ഫിലിപ്പ്ചേലാമലയിൽ, റെജീനഷിബുവേലിയാത്എന്നിവർ അഭിവന്ദ്യകുന്നശ്ശേരിപിതാവിനെഅനുസ്മരിക്കുകയുണ്ടായി.കെ.സി.സിദുബായ്കുടുംബനാഥൻശ്രീ.റെജിതോമസ്വടകരഏവർക്കുംനന്ദിപ്രകാശനംനടത്തി. കെ.സി.സിദുബായ്സെക്രട്ടറിമനുഎബ്രഹാംനടുവത്തറ, ട്രെഷറർബിജു മോൻചാക്കോഅറക്കൽ, ടോമിസൈമൺനെടുങ്ങാട്ട്, ജോളിന്ജോസ്പ്ലാത്താനത്, ജോഷിചാക്കോതെക്കുമറ്റത്തിൽ,എന്നിവർഅനുശോചനമീറ്റിംഗിന്നേതൃത്വംനൽകി.കുന്നശ്ശേരിപിതാവിന്റെദുബായ്സന്ദർശനംഓർമപ്പെടുത്തുന്നഒരുഫോട്ടോഗാലറി-യുംഭവനത്തിൽപ്രദർശിപ്പിച്ചു. കുന്നശ്ശേരിപിതാവിന്വേണ്ടിദുബായ്കുടുംബയോഗം ഒരുഅനുസ്മരണഡയറിനിര്മിക്കുവാനും, അതിൽഅംഗങ്ങളായഎല്ലാക്നാനായക്കാർക്കും പിതാവിന്വേണ്ടി അനുശോചനംരേഖപ്പെടുത്താൻ അവസരംനൽകുവാനും തീരുമാനമായി. തുടർന്ന്ഈഡയറിപിതാവിന്റെഓർമക്കായിഅരമനയിൽ ഏൽപ്പിക്കുവാനുംതീരുമാനിച്ചു.

Read more

ക്നാനായ വ്യക്തിയുടെ ഇടപെടൽ വീടുകളിലെ സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകളിൽ മദ്യം വിളമ്പാൻ ലൈസൻസ് ആവശ്യമില്ലെന്നു ഹൈക്കോടതി.

കൊച്ചി ∙ക്നാനായ വ്യക്തിയുടെ ഇടപെടൽ -  വീടുകളിലെ സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകളിൽ മദ്യം വിളമ്പാൻ ലൈസൻസ് ആവശ്യമില്ലെന്നു ഹൈക്കോടതി. വീടുകളിലെ സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകളിൽ മദ്യം വിളമ്പാൻ ലൈസൻസ് ആവശ്യമില്ലെന്നു ഹൈക്കോടതി. സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകളിൽ വീട്ടിലെത്തുന്ന അതിഥികൾക്കു മദ്യം വിളമ്പുന്നത് ആതിഥ്യ മര്യാദയുടെ ഭാഗമായതിനാൽ ലൈസൻസ് നിഷ്കർഷിക്കുന്നതു ന്യായമല്ല. ദുരുപയോഗമുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാരിനു നടപടിയെടുക്കാം. ‘അതിഥിദേവോ ഭവ’ യിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നാം വീട്ടിലെത്തുന്ന അതിഥിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വൈൻ നൽകിയാൽ പോലും മദ്യവിൽപനയാകുമെന്ന സർക്കാർ വാദം ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു.

100 രൂപ വില വരുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് വൈൻ വിളമ്പാൻ 50,000 രൂപ കൊടുത്തു ലൈസൻസ് എടുക്കണമെന്നു പറയുന്നതു യുക്തിസഹമല്ല. ദുരുപയോഗം തടയാൻ, വ്യക്തിക്കു കൈവശം വയ്ക്കാവുന്ന അളവിൽ കൂടരുതെന്നും വിൽപന പാടില്ലെന്നും പൊതുസ്ഥലത്ത് അരുതെന്നുമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കണം. വീട്ടിലെ ചടങ്ങിൽ മദ്യം വിളമ്പുന്നതിൽ എക്സൈസ്, പൊലീസ് അധികൃതർ ഇടപെടരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോട്ടയം പേരൂർ ഇടവക വെള്ളാപ്പള്ളി  അലക്സ് വി. ചാക്കോ സമർപ്പിച്ച ഹർജി അനുവദിച്ചാണു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ്.

കോടതി നിഗമനം:

∙ വീടും അനുബന്ധ പന്തലും പൊതുസ്ഥലമായി കാണാനാവില്ല. വീട്ടുപരിസരങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകൾക്കു മദ്യം വിളമ്പാൻ ലൈസൻസ് വ്യവസ്ഥ ബാധകമല്ല. സർക്കാർ പറയുന്നത് അംഗീകരിച്ചാൽ ഓരോ വ്യക്തിയും വീട്ടിലെത്തുന്ന അതിഥിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വൈൻ നൽകാൻ ലൈസൻസ് നേടി കണക്കു സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വരും.

∙ കുടുംബപരമായ ചടങ്ങുകളിൽ മദ്യം വിൽക്കില്ല. അതിഥികൾക്കു മദ്യം വിളമ്പുന്നതു സമ്മാനമോ ആ നിലയ്ക്കു വിൽപനയോ ആവില്ല.

∙ അനിയന്ത്രിതമായ മദ്യ ഉപയോഗം സാമൂഹിക വിപത്തായി മാറുമെന്ന ഭീതി സർക്കാരിനുണ്ട്. എന്നാൽ, ദുരുപയോഗം തടയാനുള്ള വേണ്ടത്ര മാർഗങ്ങൾ സർക്കാരിനുണ്ട്. ഒരാൾക്കു കൈവശം വയ്ക്കാവുന്ന മദ്യത്തിനു പരിധി വച്ചിട്ടുള്ളതും പൊതുസ്ഥലത്ത് അരുതെന്നും മറ്റും വ്യവസ്ഥകൾ അതിനാണ്.

സർക്കാരിന്റെ വാദം:

ഹർജിക്കാരുടെ വാദം അനുവദിച്ചാൽ വീടുകൾ മദ്യശാലകളായി മാറും. വീട്ടിലേക്കു പൊതുജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ അതു പൊതുചടങ്ങാണ്. വിദേശമദ്യ ചട്ടത്തിലെ 13 (6) വകുപ്പനുസരിച്ച് എഫ്എൽ–6 ലൈസൻസ് വിശേഷാവസരങ്ങളിലേക്കുള്ളതാണ്; വിൽപനയ്ക്കല്ല. സൽക്കാരത്തിനിടെ മദ്യം വിളമ്പുന്നതു വീട്ടിലെത്തുന്നവർക്കുള്ള സമ്മാനമാണ്. അബ്കാരി നിയമത്തിലെ നിർവചനമനുസരിച്ചു സമ്മാനം നൽകുന്നതു വിൽപനയാകും. വ്യക്തിക്കു മദ്യം കൈവശം വയ്ക്കാൻ അനുമതി വ്യക്തിഗത ആവശ്യത്തിനാണ്, അതിഥികൾക്കു വിൽക്കാനല്ല. ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടം ചോദ്യം ചെയ്യാത്ത നിലയ്ക്കു ലൈസൻസില്ലാതെ വിളമ്പാൻ അനുവദിക്കരുത്.

ഹർജിക്കാരന്റെ വാദം:

2012 ഡിസംബർ 14ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവനുസരിച്ച് ഒരാൾക്കു രണ്ടര ലീറ്റർ വിദേശനിർമിത വിദേശമദ്യം കൈവശം സൂക്ഷിക്കാമെന്നതിനാൽ വീട്ടിലെ പ്രായപൂർത്തിയായ ആറംഗങ്ങൾക്കും കൂടി 15 ലീറ്റർ കൈവശം വയ്ക്കാം.  മാമോദീസ, മനസമ്മതം, വിവാഹനിശ്ചയം, ചന്തംചാർത്തൽ തുടങ്ങി വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും മദ്യം വിളമ്പുന്ന കീഴ്‌വഴക്കമുണ്ട്. 2015ൽ വീട്ടിൽ നടന്ന രണ്ടു ചടങ്ങുകൾക്ക് 50,000 രൂപ വീതം അടച്ച് എഫ്എൽ–6 ലൈസൻസ് വാങ്ങേണ്ടിവന്നു. ഇനി നടക്കുന്ന മാമോദീസ ചടങ്ങിൽ മദ്യം വിളമ്പാൻ ലൈസൻസ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ റെയ്ഡ് നടത്തുമെന്നാണ് എക്സൈസ്, പൊലീസ് അധികൃതരുടെ നിലപാട്. പൊതുസ്ഥലത്തു മദ്യപാനമോ വിൽപനയോ കൈവശം വയ്ക്കാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ മദ്യമോ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പൊലീസ്, എക്സൈസ് അധികൃതരുടെ ഇടപെടൽ തടയണം.

വീട്ടിൽ എത്ര അളവിൽ മദ്യം സൂക്ഷിക്കാം

കൊച്ചി ∙ വീടുകളിലെ സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകളിൽ ലൈസൻസില്ലാതെ വിളമ്പാവുന്ന മദ്യത്തിന്റെ അളവ് ആതിഥേയന്റെ വീട്ടിലെ പ്രായപൂർത്തിയായ സ്ഥിരാംഗങ്ങളുടെ കൈവശം വയ്ക്കാവുന്ന മദ്യത്തിന്റെ പരിധിയാണ്. മാത്രമല്ല, വീട്ടുപരിസരങ്ങളിലല്ലാതെ ഹാളിലും മറ്റും നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾക്ക് ഹൈക്കോടതി വിധി ബാധകമാവില്ല. ഹാൾ ആകുമ്പോൾ അബ്കാരി നിയമത്തിലെ 15 (സി) വകുപ്പനുസരിച്ചു പൊതുസ്ഥലത്തു മദ്യപാനത്തിനുള്ള നിരോധനം ബാധകമാകും.

2012 ഫെബ്രുവരി 14 ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു വ്യക്തിക്കു കൈവശം വയ്ക്കാവുന്ന മദ്യത്തിന്റെ അളവ് (ലീറ്ററിൽ) കള്ള്–ഒന്നര, വിദേശ നിർമിത വിദേശ മദ്യം–രണ്ടര, ഇന്ത്യൻ നിർമിത വിദേശ മദ്യം–മൂന്ന്, ബീയർ– മൂന്നര, വൈൻ–മൂന്നര, കോകോ ബ്രാണ്ടി–ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ്. കുടുംബ ചടങ്ങുകളിൽ മദ്യം വിളമ്പാൻ തടസ്സമാകുംവിധം വീടോ അനുബന്ധ പന്തലോ ‘പൊതുസ്ഥലം’ ആയി കണക്കാക്കാമോ അതിഥികൾക്കു വിളമ്പുന്നതു വിൽപനയാണോ തുടങ്ങിയ നിയമപ്രശ്നങ്ങളാണു കോടതി പരിശോധിച്ചത്.

ലൈസൻസില്ലാതെ മദ്യം വിളമ്പാൻ അനുവദിച്ചാൽ വീടുകൾ ബാറുകളായി മാറുമെന്ന സർക്കാരിന്റെ ജാഗ്രത പ്രശംസനീയമാണെങ്കിലും അതു നിഷ്കർഷിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമം അത്ര പോരെന്നാണു കോടതിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.

കടപ്പാട് : മനോരമ

Read more

ഉപവാസ ധ്യാനയാഗം ദോഹ ക്നാനായ പള്ളിയിൽ

ഖത്തർ: ദോഹ ക്നാനായ പള്ളിയുടെ നേത്യത്വത്തിൽ വരുന്ന രണ്ടാം ഈദ് ദിനത്തിൽ ഉപവാസ ധ്യാനയാഗം നടത്തുവാൻ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. കുടുംബവും പ്രാർത്ഥനയും എന്ന വിഷയത്തെ അസ്പദമാക്കി Rev Fr. ബേസിൽ തെക്കിനാലിൽ (വികാരി സെന്റ് ജയിംസ് പള്ളി ദോഹ) യുടെ നേത്യത്വത്തിൽ നടത്തപെടുന്ന ധ്യാനയാഗത്തിലെ കാര്യപരിപാടികളുടെ  സമയക്രമം ഇങ്ങനെ

10.00 AM ഗാനശുശ്രുഷ

10.45 AM വി. ഗ്രന്ഥ വായന

10.50 AM മുന്നാം മണി പ്രാർത്ഥന

11.00 AM സ്വാഗതം

11.05 AM ധ്യാന പ്രസംഗം (Rev. Fr. ബേസിൽ തെക്കിനാലിൽ)

12.25 PM സേത്രാത്ര കാഴ്ച

12.35 PM കൃതജ്ഞത

ധ്യാന യോഗത്തിനു ശേഷം എല്ലാവർക്കും ഉച്ചഭക്ഷണം.

പ്രസ്തുത ഉപവാസ ധ്യാനയാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാ ഇടവകാംഗങ്ങളെയും ദൈവനാമത്തിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നതായി വികാരി ഫാ. കുര്യാക്കോസ് ഫിലിപ്പ് അറിയിച്ചു

Read more

മാർ കുര്യാക്കോസ് കുന്നശ്ശേരിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം ദുബായിൽ വി. കുർബാന

ദുബായ്: കോട്ടയം അതിരൂപയുടെ ദിവംഗതനായ മെത്രാപ്പോലീത്ത മാർ കുര്യാക്കോസ് കുന്നശ്ശേരിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം ശനിയാഴ്ച (24/06/2017) വൈകുന്നേരം 6pm ന്  വി. കുർബാന (മലയാളം) ദുബായ് St മേരീസ്‌ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നു. ഇതിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുത്ത്  പിതാവിന്റെ  ആത്‌മാവിന് നിത്യാശാന്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നായി അറിയിച്ചു.

Read more

ദോഹ സെന്റ് പീറ്റേൾസ് ക്നാനായ പള്ളിയിൽ 2017-2018 വർഷത്തെ മനോജിoഗ് അംഗങ്ങളെ തെരെഞ്ഞടുത്തു

ഖത്തർ:ദോഹ സെന്റ് പീറ്റേൾസ് ക്നാനായ പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബ്ബാന മദ്ധ്യ നടന്ന പൊതുയോഗം 2017-2018 വർഷത്തെ മനോജിoഗ് അംഗങ്ങളെ തെരെഞ്ഞടുത്തു.

1)പ്രിസിഡൻറ്: ഫാ കുറിയാക്കോസ് ഫിലിപ്പ് ,മേലേകുറ്റ് റാന്നി(വികാരി)

2) സെക്രട്ടറി: ഷെൻ മാത്യു സ്കറിയാ, പാറയിൽ

3) ട്രസ്റ്റി: ജേക്കബ് ചെറിയാൻ, വാകാത്താനം

4) ജെയ്സൺ ,കൈതാരം, ചിങ്ങവനം

5) എബ്രഹാം പുന്നൂസ്, ഇടയാടിയിൽ, മന്നാർ

6) റോബി ജോസഫ്, വാണിയടത്ത്, റാന്നി

7) ഷിബിൻ മാത്യു സ്കറിയാ, പാറയിൽ

8) ബിജോയി കുരുവിള, കണ്ടത്തിൽ പറമ്പിൽ, മാന്നാർ

9) കുരുവിള പി.സ് (സണ്ണി) ചിറയിൽ, ഈര

10)ബിച്ചു, ഐക്കാട്ട് മണ്ണിൽ, റാന്നി

11) റ്റിബി, കന്നിയാകുഴിയിൽ കിഴക്കേതിൽ, ഓതറ

12) അജീഷ് അലക്സ്, ഇടയാടിയിൽ, കറ്റോട്

13) ബിനു കെ ജോസഫ്, കുറ്റിയിൽ, കലിശേരി

14) സാബു എബ്രഹാം, അച്ചുതൻ പറമ്പിൽ

15) ജോസഫ് മാത്യൂ ,കൊച്ചു പറമ്പിൽ

16) ഓഡിറ്റർ: മനോജ് കുറിയക്കോസ്, ചാലുപറമ്പിൽ, റാന്നി

17) യൂത്ത് കോഡിനേറ്റർ - അജോ എലിയാസ്

Read more

സൂര്യചന്ദ്രന്‍മാരുള്ള കാലത്തോളം ക്‌നാനായ സമൂഹം മറക്കില്ലൊരിക്കലും: കെ.കെ.സി.എ

കുവൈറ്റ് : കുവൈറ്റിലെ ക്‌നാനായ മക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയായ കുവൈറ്റ് ക്നാനായ കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷന്റെ (കെ.കെ.സി.എ) നേതൃത്വത്തില്‍ ദിവംഗതനായ മാര്‍.കുര്യാക്കോസ് കുന്നശ്ശേരി പിതാവിന് അനുശോചനം അര്‍പ്പിക്കാനായി അബ്ബാസിയായിലെ പോപ്പിന്‍സ് ഹാള്‍ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികളും ദൈവികശ്രേഷ്ഠരും ആയിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച്ച വൈകിട്ട് ഏഴുമണിക്ക് കൊന്തനമസ്‌ക്കാരവും തുടര്‍ന്ന് കുവൈറ്റിലെ കത്തീഡ്രല്‍ ദേവാലയത്തിനു കീഴിലുളള മലയാളി വൈദീകര്‍ എല്ലാവരും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ ഒപ്പീസിനു ശേഷമായിരുന്നു അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടന്നത്. കെകെസിഎ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ജയേഷ് ഓണശേരില്‍ അനുശോചന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു.

സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് ജോബി മാത്യു അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. കേരളസഭയില്‍ കുടിയേറ്റ തീര്‍ത്ഥാടനത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ച മഹത് വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അന്തരിച്ച പിതാവെന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തൊഴിലിനായി വിശ്വാസസമൂഹത്തെ അയയ്ക്കുകയും അവരുടെ ഭൗതീക വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് ഒപ്പം തന്നെ അവിടങ്ങളിലേക്ക് ആത്മീയ വളര്‍ച്ചയ്ക്കും കോട്ടം വരാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാന്‍ പിതാവ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നുവെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ ,സാമൂഹിക മേഖലകളില്‍ സഭാമക്കളെ വളര്‍ത്തുന്നതില്‍ അദ്ദേഹം വഹിച്ച പങ്ക് സഭയ്ക്ക് മറക്കാനാകില്ലെന്നും ഒരു കൂട്ടായ്മയെ ഒരുമയിലേക്ക് തന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് വഴിനടത്തിയ പിതാവിന്റെ ദര്‍ശനങ്ങളും , ആഗ്രഹങ്ങളും കാത്തു പരിപാലിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും അത് വരും തലമുറയ്ക്ക് പകര്‍ന്നു നല്‍കാന്‍ വിശ്വാസികള്‍ കടപ്പെട്ടവരാണെന്നും അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തില്‍ വൈദീകര്‍ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു.

കെകെസിഎ പ്രസിഡന്റ് ജോബി മാത്യു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തി. വികാര്‍ ജനറല്‍ റവ.ഫാ മാത്യൂസ് കുന്നെപുരയിടം, അബ്ബാസിയ പാരീഷ് പ്രീസ്റ്റ് പീറ്റര്‍ പി മാത്യു , ക്‌നാനായ ജേക്കോബൈറ്റ് പള്ളി വികാരി കൊച്ചുമോന്‍ തോമസ് , അബ്ബാസിയ പാരീഷിലെ ഫാ.ഡോണി ാേനിസ്, പോള്‍ മാനുവല്‍ , സിറ്റി പാരീഷ് പോള്‍ മാനുവല്‍ , എസ്എംസിഎ പ്രസിഡന്റ് ജോണ്‍സണ്‍ നീലന്‍കാവില്‍ , ആരോണ്‍ , കെഎംസിഎ പ്രസിഡന്റ് ജോസ് ഇമ്മാനുവേല്‍ , ക്‌നാനായ ജേക്കോബൈറ്റ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെസി കുര്യാക്കോസ് , കെകെസിഎ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സോജന്‍ തോമസ് , കെസിവൈഎല്‍ പ്രസിഡന്റ് സാലസ് അബ്രഹാം തുടങ്ങിയവര്‍ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി.

Read more

ഖത്തർ കെ സി വൈ എൽ പ്രവർത്തനോൽഘാടനവും ഇഫ്താർ വിരുന്നും സംഘടിപ്പിച്ചു

ദോഹ: കെ സി വൈ എൽ ഖത്തർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 2017-2018 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനോൽഘാടനവും ഇഫ്താർ വിരുന്നും ദോഹയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ കൾചറൽ സെന്ററിൽ (I.C.C.) വച്ച് വിപുലമായ ആഘോഷങ്ങളോടെ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഖത്തർ കെ സി വൈ എൽ പ്രസിഡന്റ് ചാക്കോ പൂക്കുമ്പേലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടത്തപ്പെട്ട യോഗത്തിൽ ഖത്തർ ക്നാനായ കത്തോലിക്ക് അസോസിയേഷൻ പ്രിസിഡന്റും ഖത്തർ കെ സി വൈ എൽ ഡയറക്ടറുമായ ബിജു കണ്ടച്ചാംകുന്നേൽ ഈ വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉത്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയും, കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഖത്തറിലെ ക്നാനായ യുവജനങ്ങളുടെ ബഹുമുഖ വളർച്ചക്കുതകുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന ക്നാനായ യുവജന സംഘടനക്കു ഈ വർഷവും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മുന്നേറുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഖത്തർ ക്നാനായ കത്തോലിക്ക് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രെട്ടറി ബൈജു പുളിവേലിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

വിവിധയിനം കലാപരുപാടികളോടെ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രവർത്തനോൽഘാടനം വ്യത്യസ്തത നിറഞ്ഞുനിന്ന ഒന്നായിരുന്നു. ഇഫ്താർ വിരുന്നോടെ നടത്തപ്പെട്ട സമ്മേളനത്തിൽ വച്ച് അംഗങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുകയും മധുരം പങ്കിടുകയൂം ചെയ്തു . ഖത്തറിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായി ധാരാളം ക്നാനായ യുവജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത പരുപാടിയിൽ പുരാതന പാട്ടുകളും മറ്റു കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി. ഖത്തർ കെ സി വൈ എൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

Read more

ശനിയാഴ്ച കെ.കെ.സി.എ വലിയ പിതാവിന്റെ നിത്യശാന്തി നേർന്നുകൊണ്ട് ഒപ്പീസും അനുശോചന യോഗവും

കുവൈറ്റ്: ദിവംഗതനായ കോട്ടയം അതിരൂപതയുടെ പ്രഥമ മെത്രാപ്പോലീത്ത അഭിവന്ദ്യ കുര്യാക്കോസ് കുന്നശ്ശേരി പിതാവിന്റെ ശനിയാഴ്ചയിലെ സംസ്കാര ശൂശ്രൂഷകൾക്ക് ശേഷം കുവൈറ്റ് സമയം വൈകിട്ട് 6 ന് അബ്ബാസിയ സെന്റ് ഡാനിയേൽ കംബോണി ദേവാലയത്തിൽ വെച്ചു നടക്കുന്ന കുർബാന മദ്ധ്യേ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയും അതിനെ തുടർന്ന് അബ്ബാസിയ പോപ്പിൻസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് പിതാവിന്റെ ആത്‌മാവിന് നിത്യശാന്തി നേർന്നുകൊണ്ട് ഒപ്പീസും അനുശോചന യോഗവും സംഘടപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുവൈറ്റിലുള്ള വൈദീകരും വിവിധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്. കുർബാനയിലും അനുശോചന യോഗത്തിലും എല്ലാ അംഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതായി കെ.കെ.സി.എ 2017 ജന. സെക്രെട്ടറി ജയേഷ് ഓണശ്ശേരിൽ അറിയിച്ചു.

Read more

വലിയ പിതാവിന് കെ.കെ.സി.എയുടെ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന ആദരാഞ്ജലികൾ

കുവൈറ്റ്: കോട്ടയം അതിരൂപതയേയും ക്നാനായ സമുദായത്തേയും മൂന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തിലേക്ക് നയിച്ച കുന്നശ്ശേരി പിതാവ് ലോക മെമ്പാടുമുള്ള ക്നാനായ മക്കൾക്ക് എന്നും ആവേശം ഉണർത്തുന്ന സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. സഭയുടെയും സമുദായത്തിന്റെയും വളർച്ചയിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുവാൻ സുദീർഘമായ ഇടയ ശുശ്രൂഷ വേളയിൽ കുന്നശ്ശേരി പിതാവിന് കഴിഞ്ഞു. അതിരൂപതയുടെ പ്രഥമ മെത്രാപ്പൊലീത്ത മാർ കുര്യാക്കോസ് കുന്നശ്ശേരിയുടെ വിയോഗത്തിൽ കുവൈറ്റ് ക്നാനായ കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷന്റെ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന ആദരാഞ്ജലികൾ.

സഭാ സ്നേഹം ആത്‌മാവിൽ അഗ്നിയായും സമുദായസ്നേഹം മനസ്സിൽ വികാരമായും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ക്നാനായ മക്കളുടെ വലിയ പിതാവെ ഇല്ല ഞങ്ങൾ മറക്കുകയില്ല സൂര്യ ചന്ദ്രനുള്ള കാലം അങ്ങയെ എന്ന് അങ്ങയുടെ സ്വന്തം കെ.കെ.സി.എ കുടുബാംഗങ്ങൾ.

Read more

അഭി: കുന്നശ്ശേരി പിതാവിന്റെ കബറടക്കം ശനിയാഴ്ച്ച

അഭി: കുന്നശ്ശേരി പിതാവിന്റെ കബറടക്കം ശനിയാഴ്ച്ച 
കോട്ടയം : ദിവംഗതനായ അഭി: കുന്നശ്ശേരി പിതാവിന്റെ കബറടക്കം ശനിയാഴ്ച്ച. അഭി:മാർ മാത്യു മൂലക്കാട്ട് പിതാവിന്റെ അദ്യക്ഷതയിൽ ഇപ്പോൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിരൂപത കുര്യാ ആണ് തീരുമാനം എടുത്തത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും 
കോട്ടയം : ദിവംഗതനായ അഭി: കുന്നശ്ശേരി പിതാവിന്റെ കബറടക്കം ശനിയാഴ്ച്ച. അഭി:മാർ മാത്യു മൂലക്കാട്ട് പിതാവിന്റെ അദ്യക്ഷതയിൽ ഇപ്പോൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിരൂപത കുര്യാ ആണ് തീരുമാനം എടുത്തത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും.
Read more

സ്റ്റീഫനോസ് ഉഴവൂർ - യു എ ഇ യുടെ 15 മാത് വാർഷികാഘോഷങ്ങൾ ഷാർജയിൽ വച്ച് നടത്തപ്പെട്ടു

ഷാർജ: ഉഴവൂർ സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജ് അലുമിനി യു എ ഇ (സ്‌റ്റെഫാനോസ് അലുമിനി യു എ ഇ) യുടെ പതിനഞ്ചാമത് വാർഷികാഘോഷങ്ങൾ ഷാർജ മഹൊറബ റിസോർട്ടിൽ വച്ച് നടത്തപ്പെട്ടു. പ്രസിഡന്റ് രെഞ്ചു ജോസ് കോയിത്തറയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ സമ്മേളനത്തിൽ സെക്രട്ടറി സ്റ്റീഫൻ ജോസഫ് , വിൻസെന്റ് വലിയവീട്ടിൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. തുടർന്ന്  മരിയ ഷാജി, രെഞ്ചു ജോസ് തുടങ്ങിയ സ്റ്റീഫനോസ് ലെ കലാപ്രതിഭകളുടെ വിവിധ പരിപാടികൾ അരങ്ങേറി. ഇതിൽ സ്റ്റീഫനോസ് കമ്മിറ്റി  മെംബേർസ് അവതരിപ്പിച്ച സ്കിറ്റ്  ഏറെ ശ്രധേയമായി. കലാപരിപാടികൾക്കു ബിജു സ്കറിയ (ട്രഷറർ) , അനിൽ ( സ്കിറ്റ് ), സുമോജ് ( ക്യാമറ& സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ സ്കിറ്റ്), ഉഷ, സിജ, & ജിജി (മേക്കപ്പ് ), ജിബ്‌സൺ ( യുവജന പങ്കാളിത്തം ), ബിനീഷ് ( സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ), ജോ വർഗീസ് & ജൈമോൻ ( ഫണ്ട് കളക്ഷൻ ) , ജോളിന് ( ഗിഫ്റ്സ്), റിയ ജെയ്‌മോൻ ( ആങ്കറിങ് ), റൂത് രെജിൽ ( സപ്പോർട്ട്) എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി . പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും സ്‌റ്റെഫാനോസ് കമ്മിറ്റി നന്ദി അറിയിച്ചു.

Read more

കെ സി സി ഒമാനും കെ സി വൈ എല്‍ മസ്കറ്റും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ഫുട്ബോള്‍ ടൂര്‍ണമെന്റ് മേയ് 19 ന്

മസ്കറ്റ്: കെ സി സി ഒമാനും കെ സി വൈ എല്‍ മസ്കറ്റും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ഫുട്ബോള്‍ ടൂര്‍ണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ക്നാനായ കത്തോലിക്കാ കോണ്‍ഗ്രസ് ഒമാനും കെ സി വൈ എല്‍ മസ്കറ്റും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ഫുട്ബോള്‍ ടൂര്‍ണമെന്റ് മേയ് 19 വെള്ളിയാഴ്ച 4.30 pm ന് സാക് ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നു.

Read more

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്ക്കാ യി കെ.സി.സി യു.എ.ഇ ത്രിദിന ക്യാമ്പ് “ജനറേഷൻ-2017” നടത്തി

യു.എ.ഇ: കെ.സി.സി യു.എ.ഇ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ യുഎ ഇ യിലെ ആറു യൂണിറ്റുകള്‍ ചേര്ന്ന് കഴിഞ്ഞ 11 വര്ഷുങ്ങളായി നടത്തി വരുന്ന കുട്ടികളുടെ ക്യാമ്പ് ഈ വര്ഷം് “ജനറേഷൻ-2017” എന്ന പേരിൽ മൂന്നു ദിവസം രാപ്പകല്‍ അബുദാബി അല്‍ റഹബ സ്പോര്ട്സ്െ ക്ളബില്‍ നടത്തി. കെ.സി.സി യു.എ.ഇ ചെയര്മാഷന്‍ വി സി വിന്സെ ന്്റ് വലിയവീട്ടില്‍ ത്രിദിന ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

തുടർന്ന് അഡോളസെൻസ്‌ എന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രീമതി. മേരി ജോസഫ് വും (ചൈൽഡ് കൗൺസിലർ ബവാൻ സ്കൂൾ അബുദാബി) , സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഉപയോഗം കുട്ടികളിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം എന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രീമതി. ഗീത ജോസ് വും (ധര്മ്മോ പദേശകന്‍ ജീസസ്‌ യൂത്ത് ) പ്രാര്ത്ഥീന ജീവിതത്തിലും എന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രീമാന്‍. ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ വും ( കകരിസ്മാറ്റിക് ധര്മ്മോ പദേശകന്‍), ശ്രീമാന്‍. വി.സി.വിൻസെന്റ് ക്നാനായ സമുദായവും അൽമായ സംഘടനകളും എന്ന വിഷയത്തിലും ക്ലാസുകൾ എടുത്തു.

സെക്രട്ടറി മനോജ് മരുതൂര്‍, അഡ്വൈസര്‍ Dr.ജിനോയ് കവലക്കല്‍, ക്യാമ്പ് കണ്വീദനര്‍ ബിന്സ്മോ ന്‍ മാത്യു ഏലന്താനത്ത്, സ്റ്റീഫന്‍ പാറടിയില്‍, ടോമി സൈമണ്‍ നെടുങ്ങാട്ട്, ജോളിന്‍ ജോസ്, ബെന്നി ഒഴുങ്ങാലില്‍, മനു നടുവത്തറ, ഷാജി ജേക്കബ്, ജോഷി ജോസ്, തമ്പി മുണ്ടക്കല്‍, ബിനോയ് തോമസ്, ജോബി വള്ളിന, ലീന രാജേഷ്, അനു ഷിബു, നിഷാ ജോബി, ബിമോന്‍ സ്റ്റീഫന്‍, കുടുംബ നാഥന്മാരായ ബിജി കണ്ടോത്തു അബുദാബി, റെജി വടകര ദുബായ്, ഷിബു സ്റ്റീഫന്‍ ഷാര്ജഥ, ജോബി ജോര്ജ്ത അല്‍ ഐന്‍, ബിനോ സ്റ്റീഫന്‍ റാസ അല്ഖൈിമ, ഫിലിപ്പ് കദളിക്കാട്ടില്‍ ഫ്യൂജറാ എന്നിവര്‍ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നല്കി.

ചിരിയും ഗൗരവും കലർന്ന വിനോദ വിജ്ഞാന കലാ കായിക പ്രകടനങ്ങൾക്കു എംസി ടീം ജോസഫ് മാത്യു (ജോമോൻ) വിനോടൊപ്പം നികിത വിൻസെന്റ്,അനീറ്റ ടോമി,ലിനറ്റ് ടോമി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. യുഎയിലെ ക്നാനായ സാമുദായിക ഐക്യവും ഒത്തൊരുമയും ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്ക് ക്യാമ്പ് സഹായകരം ആവുന്നു എന്ന് പങ്കെടുത്തവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള നൂറോളം കുട്ടികൾ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു.

Read more

ഖത്തർ കെ.സി.വൈ.എല്‍ നു നവനേതൃത്വം

ദോഹ: ഖത്തറിൽ ക്നാനായ യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ക്നാനായ തനിമയും പാരമ്പര്യവും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുവാൻ നിലകൊള്ളുന്ന ഖത്തർ ക്നാനായ യൂത്ത് ലീഗിന്റെ 2017-2018 പ്രവർത്തന വർഷത്തേക്കുള്ള പുതിയ ഭരണസമിതി ചുമതലയേറ്റു. ദോഹയിലെ ഇന്ത്യൻ കൾചറൽ സെന്ററിൽ (I.C.C) വച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച Q.K.C.Y.L ന്റെ പ്രവർത്തനോൽക്കാടാന യോഗത്തിൽ വച്ചാണ് പുതിയ നേതൃത്വം ചുമതല ഏറ്റെടുത്തത്. പുതിയ ഡയറക്ടർ ആയി ശ്രീ.ബിജു കെ സ്റ്റീഫനും തുടർന്ന് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.ചാക്കോ പി.ജെ യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതിയും ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു.

നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.ചാക്കോ അധ്യക്ഷതവഹിച്ച യോഗത്തിൽ മുൻ Q.K.C.Y.L ഡയറക്ടർ ശ്രീ.മാത്യു ലൂക്കോസ് തേക്കിലക്കാട്ടിൽ Q.K.C.Y.L ന്റെ മുൻ വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചു വിവരിക്കുകയും പുതിയ നേതൃത്വത്തിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. മുൻ വർഷത്തെ ഭാരവാഹികളായ ശ്രീ.നിഖിൽ തോമസ് തൈപുരയിടത്തിൽ ശ്രീ മെൽവി ആലപ്പാട്ട് എന്നിവർ സംഘടനയുടെ മുൻകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവരിക്കുകയും തുടർന്ന് സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തന രേഖകൾ നവ നേതൃത്വത്തിന് കൈമാറുകയുണ്ടായി.

2017-2018 Q.K.C.Y.L ഭാരവാഹികൾ

ബിജു കെ സ്റ്റീഫൻ കണ്ടച്ചാംകുന്നേൽ - ഡയറക്ടർ

ചാക്കോ പൂക്കുബേൽ - പ്രസിഡന്റ്

നീതു പുറമടത്തിൽ - വൈസ്. പ്രസിഡന്റ്

ദീപു വടക്കേടതുപുത്തന്പുരയിൽ – സെക്രട്ടറി

ഷോണിമോൻ മൂത്തരയശേരിൽ -ജോയിന്റ്. സെക്രട്ടറി

അരുൺ ആന്റണി കുന്നുംപുറത്ത് - ട്രഷറര്‍

എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെംമ്പേഴ്സ്

ഇമ്മാനുവേൽ വേലിയാത്ത്

സജിമോൻ കൂറാനയിൽ

Read more

കെ കെ സി എ മലബാർ കുടിയേറ്റ അനുസ്മരണ യാത്രയും ക്നാനായ സംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചു

കുവൈറ്റ്: മലബാർ ക്നാനായ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായി കുവൈറ്റ് ക്നാനായ കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ (കെ കെ സി എ ) ഏപ്രിൽ 21 വെള്ളിയാഴ്ച്ച സംഘടിപ്പിച്ച മലബാർ കുടിയേറ്റ അനുസ്മരണ യാത്രയും ക്നാനായ സംഗമവും ചരിത്ര താളുകളിൽ ഇടം പിടിച്ചു.കുവൈറ്റിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നായി നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങളിലായാണ് കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിൽ നിന്നും മയിലുകൾ ദൂരെയുള്ള കുവൈറ്റിലെ മലബാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വഫ്ര യിലെ പ്രകൃതി രമണീയമായ പുൽത്തകിടിയിലേക്കു മലബാർ കുടിയേറ്റ അനുസ്മരണ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് . രാവിലെ 8 ന് കെ കെ സി എ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജോബി പുളിക്കോലിൽ അനുസ്മരണ യാത്രയുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. തുടർന്ന് വഫ്രയിൽ നടന്ന ക്നാനായ സംഗമം കപ്പൂച്ചിന്‍ സഭാ കണ്ണൂർ പാവനാത്മ പ്രൊവിന്‍ഷ്യാല്‍ റവ . ഫാ . തോമസ് കരിങ്ങാടിയിൽ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു.

ശ്രീ ജോബി പുളിക്കോലിൽ അദ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ജയേഷ് ഓണശ്ശേരിൽ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ശ്രീ മെജിത് ചമ്പക്കര നന്ദിയും പറഞ്ഞു. നാട്ടിൽ നിന്നും ഹൃസ്വ സന്ദർശനാർത്ഥം കുവൈറ്റിൽ എത്തിയ മാതാപിതാക്കളെയും നവ ദമ്പതികളെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു . കുവൈറ്റിലെ പ്രവാസ ജീവിതം മതിയാക്കി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന കെ കെ സി എ മുൻ ഭാരവാഹികളായ ശ്രീ ബിജു മാവേലിപുത്തന്പുരയില് , ശ്രീ ജിജോ വട്ടമറ്റത്തിൽ എന്നിവർക്കുള്ള ഉപഹാരം കെ കെ സി എ പ്രസിഡന്റ് നൽകി . തുടർന്ന് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമായി വിവിധങ്ങളായ വിനോദ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. കെ കെ സി എ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്തിൽ ഒരുക്കിയ വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ഏവരുടേയും പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റി. കെ സി വൈ എൽ ഒരുക്കിയ സ്റ്റാൾ മുഖ്യ ആകർഷകമായിരുന്നു.

ഉച്ച കഴിഞ്ഞു യൂണിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ വടം വലി മത്സരം അത്യന്തം ആവേശം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. പുരുഷ-വനിതാ വടം വലി മത്സരത്തിൽ സെന്റ് മേരിസ് അബ്ബാസിയ ഒന്നാം സ്ഥാനവും, പുരുഷ വിഭാഹത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം സെന്റ് തെരേസ സാൽമിയ , വനിതാ വിഭാഹത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം സെന്റ് . സ്റ്റീഫൻ അബ്ബാസിയ എന്നിവരും കരസ്ഥമാക്കി. നാട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ലേലം വ്യത്യസ്തത കൊണ്ട് ശ്രെദ്ധ നേടി .

1300 പരം അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത പരിപാടി ഒരു വൻ വിജയം ആക്കി തീർത്ത എല്ലാവര്ക്കും പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജോബി പുളിക്കോലിൽ നന്ദി അറിയിച്ചു. കെ കെ സി എ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ ശ്രീ സോജൻ പഴയംപള്ളി , ശ്രീ സജി കല്ലുകീറാപറമ്പിൽ, വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർമാരായ ശ്രീ റെജി അഴകേടം , ശ്രീ ഷിൻസൻ ഓലികുന്നേൽ , ശ്രീ ജോയൽ എടത്തിൽ, ശ്രീ ജെയിംസ് ചക്കാലത്തൊട്ടിയിൽ , ശ്രീ സജിത്ത് കുളഞ്ഞിയിൽ , ശ്രീ ബിനോ കദളിക്കാട്‌, മറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

Read more

കുവൈറ്റ് കെ.സി.വൈ.എൽ ന്റെ ചാരിറ്റി "മരുഭൂമിയിലെ മന്ന" മേമ്മുറി ആശാഭവനിൽ

കുവൈറ്റ്: കുവൈറ്റ് കെ. സി. വൈ. എൽ ന്റെ പ്രഥമ ചാരിറ്റി "മരുഭൂമിയിലെ മന്ന" യുടെ ഈ മാസത്തെ (ഏപ്രിൽ) പ്രവർത്തനം മേമ്മുറി ആശാഭവനിൽ വച്ച് കുവൈറ്റ് കെ സി വൈ എൽ എക്സിക്യൂട്ടിവ് മെമ്പറും മുൻ ജോയിൻ സെക്രട്ടറിയുമായ ഷിന്റു തോമസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടു. അവിടുത്തെ സഹോദരങ്ങൾക്കു ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം നൽകുകയും അവരോടൊപ്പം കുറച്ചു സമയം ചിലവൊഴിക്കുകയും ചെയ്തു.

കുവൈറ്റ് കെ.സി.വൈ.എൽ ന്റെ "മരുഭൂമിയിലെ മന്ന" എന്ന പുണ്യ പ്രവർത്തി നടത്തുവാൻ അവസരം ഒരുക്കി തന്ന ആശാഭവനിലെ എല്ലാ സംഘാടകർക്കും, അവിടെ വസിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും കുവൈറ്റ് കെ.സി.വൈ.എൽ ന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.

Read more

ഇന്ന് പെസഹാ വി:കുർബാനയുടെ സ്ഥാപക ദിനം - സിജിൻ ഒളശ്ശയുടെ ഓർമയിലൂടെ

പ്രിയമുള്ളവരേ, പരി. കുർബാനയെപ്പറ്റി പൂർണ്ണമായി എഴുതാനോ പറയാനോ ഞാൻ ആരുമല്ല, എനിക്കറിയുകയുമില്ല, ഞാൻ യോഗ്യനുമല്ല. എങ്കിലും വി. കുർബാന എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ സ്വാധീനിച്ചതും ഞാൻ അറിഞ്ഞതുമായ കാര്യങ്ങൾ ദൈവമഹത്വത്തിനായി ഒന്ന് കുറിക്കാനുള്ള ഒരു എളിയ ശ്രമമാണിത്‌.

പണ്ട്‌ കാലം മുതൽക്കേ വി .കുർബാനയിൽ പങ്ക്‌ ചേരുകയും, അൾത്താരബാലനായും ഗായകനായും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ആഴമായി അറിയുവാനോ സാധിച്ചിട്ടോ ശ്രമിച്ചിട്ടോ ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ധ്യാനാവസരത്തിൽ എഴുതി ഒരുങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ച്‌ നടത്തിയ ഒരു കുമ്പസാരശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം നിറഞ്ഞു തുളുമ്പിയ വി. കുർബാനയെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സ്‌ കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു.

ക്ലാസ്സ്‌ ആരംഭിച്ച്‌ ഒരു പത്ത്‌ മിനിറ്റ്‌ നേരം വലിയ കാര്യമായോ വലിയൊരു ആവശ്യമായോ പോലും തോന്നിയില്ല. പക്ഷേ പത്ത്‌ മിനിറ്റിനുശേഷം കേട്ട ഓരോ വാക്കുകളും കേട്ടപ്പൊ ആ ക്ലാസ്സ്‌ തീരുന്നത്‌ വരെ എന്റെ കണ്ണുനീർ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു, രോമം എഴുന്ന് തന്നെ നിന്നു.പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ ഇന്നും എനിക്ക്‌ സാധിക്കാത്ത ഒരു സ്വർഗ്ഗീയ അഭിഷേകം ഒരു അനുഭൂതി എനിക്ക്‌ കുർബാനയെപ്പറ്റിയുള്ള ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി. പിന്നെയും അറിയാൻ താൽപ്പര്യം കൂടി. ആ ക്ലാസ്സ്‌ അവസാനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുപോയി. തിരുവോസ്തിയോളം ചെറുതായി സ്നേഹത്തിന്റെ വലിപ്പം കാണിച്ചുതന്ന എന്റെ ഈശോ എന്നെ കുർബാനയോടടുപ്പിച്ചു.

പ്രിയരേ വി കുർബാനയെപ്പറ്റി സാഹിത്യവത്കരിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ പച്ചക്ക്‌ പറയാം അൾത്താരയിൽ നീ കാണുന്ന വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ബലിപീഠം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കബറിടം മാത്രമല്ല കുർബാനയുടെ ആദ്യാവസരങ്ങളിൽ അത്‌ പുൽക്കൂടാകുന്നു. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു സ്തുതിയെന്ന തിരുപ്പിറവി അനുസ്മരണത്തിലെ മാലാഖമാരുടെ കീർത്തനവേളയിൽ. . ,

 ഉദ്ധാനഗീത സമയത്തും ത്രൈശുദ്ധകീർത്തന വേളയിലും ആ അൾത്താര ആ ബലിപീഠം സ്വർഗ്ഗമാകുന്നു. മാലാഖമാർക്കൊപ്പം നാമും സർവ്വാധിപനായ ത്രീത്വൈക ദൈവത്തെ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധനെന്ന് സ്തുതിക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗീയ അനുഭവം ആ നിമിഷത്തിൽ നമുക്കും ലഭ്യമാകും. ശേഷം ഈശോയുടെ പരസ്യ ജീവിതപ്രവേശനത്തെ വചന വായനകളിൽ നാം സ്മരിക്കുന്നു..

ലോകത്തിലുള്ള സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരവും സകല ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടിയും സകല മനുഷ്യർക്കുമുള്ള രക്ഷയായി വചനമായ ദൈവം പ്രവാചകരിലൂടെയും സുവിശേഷത്തിലൂടെയും അപ്പസ്തോല ലേഖനങ്ങളിലൂടെയും നമ്മിലേക്ക്‌ ഇറങ്ങി വരുന്ന വലിയ അഭിഷേക സമയം. ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന ഒറ്റ വാക്കിനാൽ പ്രപഞ്ചത്തെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം,അനാദിയിലേ തന്നോടൊത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്വപുത്രനായ വചനത്തെ മാംസമാക്കി ,

പാപം നിറഞ്ഞ ലോകത്തേക്കയച്ച ദൈവം തന്റെ പുത്രനോടും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറയുന്ന നിമിഷം കൂദാശാ വചനങ്ങളിൽ ഇതെന്റെ ശരീരവും രക്തവുമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ്‌ അപ്പവും വീഞ്ഞും വാഴ്ത്തി വിഭജിക്കുമ്പൊ നീ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൽ നോക്കുക അപ്പൊൾ ആ ബലിപീഠം ഒരു കശാപ്പുകാരന്റെ(ഇറച്ചി വെട്ടുകാരൻ) മേശയാകും. അവിടെ നിന്റെ ഉൾക്കണ്ണിൽ നിനക്ക്‌ കാണാം നിന്റെ പാപങ്ങൾക്കായി ഒഴുകുന്ന നിന്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ ഒഴുകുന്ന തിരുച്ചോരയും വെട്ടി ഞുറുക്കിയിടപ്പെട്ട തിരുശരീരവും. നിനക്കും എനിക്കും ലോകത്തിനുമുഴുവനുമായി ഒരു ദൈവം അവിടെ ഓരോ ദിനവും ഓരോ നിമിഷവും ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട്‌ മുറിവുകളേറ്റ്‌ ചോരവാർന്ന് ബലിയാകുന്നു. ആ ബലിപീഠത്തിൽ ഈവിധം നിറകണ്ണുകളോടെ ദർശ്ശിക്കാൻ നിനക്കെന്ന് സാധിക്കുന്നോ അന്നേ നിന്റെ കുർബാന പൂർണ്ണമാകൂ.

പഴയനിയമ പെസഹായും പുതിയനിയമ പെസഹായും രണ്ടല്ല. . . ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഇശ്രായേൽ ജനത്തെ മോചിപ്പിക്കാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ആ ദിനം ഈജിപ്തിലെ ആദ്യജാതരെ കൊന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സംഹാരദൂതൻ കടന്നുപോയ ആ ദിനം ഇസ്രായേലിൽ ആരും നശിക്കാതിരിക്കാൻ അന്ന് ഓരോ ഇസ്രായേല്യനും വീട്ടിൽ കൊന്ന് ഭക്ഷിക്കാനും രക്തം കട്ടിളപ്പടിയിന്മേൽ അടയാളമായി പുരട്ടാനും ദൈവം പറഞ്ഞ ആ ഊനമൊത്ത ആട്ടിൻ കുട്ടിയുടെ പകരക്കാരനായി പുതിയനിയമത്തിൽ നമ്മുടെ ദൈവപുത്രൻ. . .

. അന്ന് ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യജാതരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കുഞ്ഞാടിന്റെ തിരുരക്തം ആവശ്യമായിയെങ്കിൽ ലോകത്ത്‌ പെരുകിയ പാപം മൂലം മനുഷ്യകുലത്തെ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കാൻ എന്റെ ഈശോയുടെ തിരുരക്തവും വേണ്ടി വന്നു. കാരണം രക്തം ചിന്താതെ പാപമോചനമില്ലല്ലോ . . . പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും കുഞ്ഞാടിന്റെ ഇറച്ചിക്കും പകരം എന്റെ രക്ഷകൻ ഒരേസമയം ബലിയർപ്പകനും ബലിവസ്തുവായ പെസഹാക്കുഞ്ഞാടുമായി . . .ലൂക്കാ സുവിശേഷകൻ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു (22:19,20). "പിന്നെ അവൻ അപ്പമെടുത്ത്‌, കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രം ചെയ്ത്‌, മുറിച്ച്‌, അവർക്ക്‌ കൊടുത്തുകൊണ്ട്‌ അരുളിച്ചെയ്തു; ഇത്‌ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നൽകപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരമാണു. എന്റെ ഓർമ്മക്കായി ഇത്‌ ചെയ്യുവിൻ. അപ്രകാരം തന്നെ അത്താഴത്തിനുശേഷം അവൻ പാനപാത്രമെടുത്തുകൊണ്ട്‌ അരുളിച്ചെയ്തു; ഈ പാനപാത്രം നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന എന്റെ രക്തത്തിലുള്ള പുതിയ ഉടമ്പടിയാണു " അതേ പ്രിയരേ അരുളിയത്‌ പോലെ തന്നെ അവന്റെ ശരീരം പീടകളേറ്റ്‌ ചോര ചിന്തി കുരിശിൽ തൂങ്ങപ്പെട്ട്‌ ബലിയായില്ലേ . . . "നമ്മുടെ പെസഹാ കുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തു ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു." (1 കോറി 5:7) വി കുർബാന സ്ഥാപനം വഴി തന്റെ കുരിശിലെ ബലി താൻ വീണ്ടും വരുന്നതുവരെ എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും ശാശ്വതമായി തുടർന്നുകൊണ്ടു പോകുവാനാണു അങ്ങനെ ചെയ്തത്‌ . കുരിശിലെ ആ യാഗം അൾത്താരകളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ രക്ഷാകരകർമ്മം നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുകയാണു പ്രിയരേ ഈ അനുഭവങ്ങൾ വി. കുർബാനയിൽ നിന്ന് നമുക്ക്‌ ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ നാം നമ്മെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശുദ്ധീകരിച്ച്‌ ഈ അനുഭവത്തിനായി ആഗ്രഹിച്ച്‌ ഒരുങ്ങണം.

അതിനു നിങ്ങളെ യതാർത്ഥ അനുതാപത്തോടെയും പശ്ചാത്താപത്തോടെയുമുള്ള നല്ല കുമ്പസാരം സഹായിക്കും. എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ബോധ്യമായ ഒരു ദൈവീക ബോധ്യമാണത്‌ കാരണം ക്ലാസ്സിനു മുൻപ്‌ ഞാൻ നടത്തിയ ആ കുമ്പസാരമാണു വി. കുർബാനയെപ്പറ്റി അറിയാൻ എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം വിശുദ്ധമായവ വിശുദ്ധിയോടെ സമീപിക്കാൻ തമ്പുരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വചനം പറയുന്നു " ആരെങ്കിലും അയോഗ്യതയോടെ കർത്താവിന്റെ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും, ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ, അവൻ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിനും രക്തത്തിനും എതിരേ പാപം ചെയ്യുന്നു." (1 കോറി 11:27 ) വചനം തുടരുന്നു " എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശരീരത്തെ വിവേചിച്ചറിയാതെ ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ തന്റെ തന്നെ ശിക്ഷാവിധിയാണു ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്‌ " മറ്റൊരു അഭിഷേക സമയാമാണു പ്രിയപ്പെട്ടവരേ "റൂഹാക്ഷണ പ്രാർത്ഥന " കർത്താവേ നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്‌ എഴുന്നള്ളി വരട്ടേ എന്ന് വൈദീകൻ ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുമ്പോൾ, എനിക്ക്‌ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച്‌ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏതൊരുവന്റേമേലും ബലി വസ്തുക്കളിന്മേലും പ്രിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവാസം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതും ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ അനുഗ്രഹമാണു. വരങ്ങളും ദാനങ്ങളും ഫലങ്ങളും നമ്മിലേക്ക്‌ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്‌ അളവില്ലാതെ ചൊരിയുന്നു. എന്റെ യേശുനാഥന്റെ തിരുശരീരരക്തങ്ങൾ അപ്പവും വീഞ്ഞുമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനായി പാപിയും ബലഹീനനുമായ എന്നെ യോഗ്യനാക്കണമേയെന്നും സ്വീകരിച്ച ശേഷം എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക്‌, ജീവിതത്തിലേക്ക്‌ ഹൃദയത്തിലേക്ക്‌ ഇഴുകിച്ചേർന്ന നാഥനു നന്ദിയും സ്തുതിയും ആരാധനയും അർപ്പിച്ച്‌, മരണത്തെ ജയിച്ച്‌ ഉദ്ധിതനായി തീർന്ന തമ്പുരാന്റെ ആശീർവ്വാദം സ്വീകരിക്കുമ്പൊ നാമും അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിനു മുൻപ്‌ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക്‌ ഉയർത്തപ്പെടുന്നു.ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ്‌ അപ്പവും വീഞ്ഞുമാകുന്ന എന്റെ ഈശോയുടെ തിരിരുശരീര രക്തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ പിന്നെ നീ വഴി നിന്റെ കുടുംബം, സമൂഹം, നാട്‌ സുഹൃത്തുക്കൾ നിനക്കുള്ളവയെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ആദരവോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ വേണം പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ സമീപിക്കാൻ , അത്‌ നിനക്ക്‌ തമാശകളിക്കാൻ, ഉറക്കം തൂങ്ങാൻ, വർത്തമാനം പറയാൻ, മൊബൈലിൽ സംസാരിക്കാൻ , മെസേജ്‌ അയക്കാൻ, പുറത്ത്‌ പോയി പുകവലിക്കാൻ ഉള്ള സമയമല്ല. ലോകം ചെയ്തതും ചെയ്യാനിരുന്നതുമായ പാപങ്ങൾക്കായി നിന്റെ നാഥൻ നിന്റെ രക്ഷകൻ നിനക്കായി ഭക്ഷണമായി അൾത്താരയിൽ നിന്നെക്കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ മകനേ മകളേ നീ അത്‌ ഭക്ഷിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പപേക്ഷിച്ച്‌ കരഞ്ഞ്‌ നീ തിരികെ വാ. ആ അൾത്താരയിൽ ഇരിക്കുന്നത്‌ നിനക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിനും ഈ സമസ്തലോകത്തിനുമുള്ള രക്ഷയാണിരിക്കുന്നത്‌.

കുർബാന കാണാനായി ആരും വരരുതേ, കുർബാന അർപ്പിക്കാൻ വരണം ബലിവസ്തുവും ബലിയർപ്പകനുമായവനെ ഭക്ഷിക്കാൻ വരണം. അവിടെയാണു നിത്യരക്ഷ. കുർബാനയെക്കുറിച്ച്‌ അറിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ കുർബാന മുടക്കാൻ എനിക്ക്‌ മന:പ്പൂർവ്വം സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. മനപ്പൂർവ്വം ഞാൻ മുടക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക്‌ അതിന്റെ ദുരനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്‌. എന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനെന്നവണ്ണം ഞാൻ തിരികെ വരുമ്പൊ ദൈവം എന്നെ ഇരട്ടി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുമുണ്ട്‌. ആ വലിയ സ്നേഹത്തോട്‌ ചേർന്ന് നിന്നാൽ നിനക്ക്‌ കാണാം നിന്റെ നാഥൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത ഓരോ മുറിവും ഓരോ പീഡകളും, ഓരോ തുള്ളി ചോരയും. അതിനെ അറിഞ്ഞവൻ ഇതൊരു കടമ നിർവ്വഹണം മാത്രമായി ഒരിക്കലും ഇതിനെ സമീപിക്കില്ല. ഗാനാലാപനം എനിക്ക്‌ തൊഴിലാണെങ്കിലും കുർബാനയേയും അതിൽ ഞാൻ വക്കുന്ന നിയോഗങ്ങളേയും തൊഴിലിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ ഞാൻ ഇന്ന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല.

വി. കുർബാനസമയത്തും ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധനാ വേളയിലും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങളും രോഗസൗഖ്യങ്ങളുമൊന്നും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും നടക്കുന്നില്ല എന്നതാണു യാഥാർത്ഥ്യം. ഈ അത്ഭുതങ്ങളും സൗഖ്യങ്ങളുമെല്ലാം നിന്റെ ജീവിതത്തിലും കുടുംബങ്ങളിലും അനുഭവേദ്യമാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം കുർബാനയെന്ന അത്ഭുതത്തെ നിഗൂഡരഹസ്യത്തെ നീയും അറിയണം. നിനക്ക്‌ പരിശുദ്ധാത്മാവ്‌ അത്‌ നൽകുന്നത്‌ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ആയിരിക്കാം .

 ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ വി കുർബാനയെന്ന അത്ഭുതം പുത്രനെ തന്നെ നൽകിയ പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്തെയും ജീവനെ തന്നെ നൽകിയ പുത്രന്റെ സ്നേഹവും നിത്യസഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും നമുക്ക്‌ വെളിപ്പെടുത്തിത്തരുന്നു. ഈ ത്രീത്വൈകദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ വലിയ നാളുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അത്ഭുതമാകട്ടേ,

ഏവർക്കും നന്മകളും ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട്‌ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം,

സിജിൻ ഒളശ്ശ

Read more

ഖത്തർ ക്നാനായ കള്‍ച്ചറല്‍ അസോസിയേഷന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതുക്കിയ ബൈലോ പ്രകാശനവും 2017-2019 വർഷത്തേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും നടത്തി

ദോഹ: ഖത്തർ ക്നാനായ കള്‍ച്ചറല്‍ സോസിയേഷന്‍റെ 2017 പ്രവർത്തനവർഷത്തേക്കുള്ള പുതിയ ഭരണസമധിയെ ദോഹയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ കള്‍ച്ചറല്‍ സെന്ററിൽവച്ച് 08-04-2017 ൽ നടത്തപ്പെട്ട ഖത്തർ ക്നാനായ കള്‍ച്ചറല്‍ അസോസിയേഷന്റെ (Q.K.C.A) വാർഷികപൊതുയോഗത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

Q.K.C.A പ്രിസിഡന്റ് ശ്രീ ജിബു മാമ്പള്ളിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്നയോത്തിൽ Q.K.C.A ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ മാത്യൂ ലൂക്കോസ് തേക്കിലക്കാട്ടിൽ അംഗങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുകയും 2016 പ്രവർത്തനവർഷത്തെ അസോസിയേഷന്റെ പ്രവവർത്തനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയും, അസ്സോസ്സിയേഷൻ ട്രഷറര്‍ ശ്രീ ജോമോൻ തേവർകട്ടുകുന്നേൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു പൊതുയോഗം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി . അസോസിയേഷന്റെ ഫൗണ്ടർ മെമ്പറും സജീവപ്രവർത്തകനുമായ ശ്രീ സൈമൺ പതിയിൽ പൊതുയോഗത്തിനു നേതൃതം നൽകി.

തുടർന്ന്കലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾകൊള്ളിച്ചു ശ്രീ ജേക്കബ് തോമസിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ BY-LAW കമ്മിറ്റി തയാറാക്കിയ, നവീകരിച്ച Q.K.C.A അസോസിയേഷൻ നിയമാവലിയുടെ ചർച്ചകൾ നടക്കുകയും ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ ഖത്തർ ക്നാനായ കള്‍ച്ചറല്‍ അസോസിയേഷന്റെയും ഖത്തർ K.C.Y.L. ന്റെയും പുതിയ നിയമാവലിയായി അംഗീകരിക്കുകയുംചെയ്തു.

തുടർന്ന് Q.K.C.A യുടെ 2017 -2019 പ്രവർത്തനവർഷത്തെക്കുള്ള പുതിയ ഭരണസമിതി തിരഞെടുപ്പ് നടത്തുകയുണ്ടായി. ഫൊറോനാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രിസിഡന്റായി ശ്രീ ബിജു സ്റ്റീഫൻ കണ്ടച്ചാംകുന്നേലും, ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ശ്രീ ബൈജു മൈക്കിളും,ട്രഷറര്‍ ആയി ബിനോയി ജോൺ എന്നിവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

അതോടൊപ്പം നടത്തപ്പെട്ട ഖത്തർ KCYL ന്റെ 2017 -2018 പ്രവർത്തനവർഷത്തെക്കുള്ള പുതിയ ഭരണസമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രിസിഡന്റ് ആയിചാക്കോ പിജെ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയി ഡാന ജെയിംസ്, ട്രഷറര്‍ ആയി ദീപു വടക്കേടത്ത് എന്നിവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

Read more

കെ സി സി - യു എ ഈ യുടെ നാലാമത് വടം വലി മത്സരം ആവേശ്വരോജ്വലമായി നടത്തപ്പെട്ടു

ദുബായ്: കെ സി.സി യു.എ.ഇ നാലാമത് വടം വലി മത്സരം ഇറാനിയല്‍ ക്ളബ് ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ടു. ഹാട്രിക്ക് വിജയത്തോടെ തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്നാം വര്‍ഷവും അബുദാബി യൂണിറ്റ് തനിമ ചാമ്പ്യന്‍ മാരായി.വാശി ഏറിയ മത്സരത്തില്‍ ദുബായ് മാര്‍ത്തോമ്മന്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനവും ഷാര്‍ജ ഐക്യം മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. കെ സി.സി യു.എ.ഇ യുടെ 6 യൂണിറ്റുകളും (അബുദാബി, ദുബായ്, ഷാര്‍ജ,അല്‍ഇന്‍, ഫുജൈറ & റാസ് അല്‍ ഖൈമ) മത്സരത്തില്‍ പങ്കടെുത്തു.

ചെയര്‍മാന്‍ വി സി വിന്‍സെന്‍്റ് വലിയവീട്ടില്‍ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി.സെക്രട്ടറി മനോജ് മരുതൂര്‍ സ്വാഗതവും ദുബായ് കുടുംബനാഥന്‍ റെജി വടകര നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഒന്നാം സമ്മാനം ഫ്ലീട്ടു ലൈന്‍ ഷിപ്പിംഗ് എം ഡി പീറ്റര്‍ കെ മാത്യു, രണ്ടാം സമ്മാനം സിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് എം ഡി കൊച്ചുമോന്‍, മൂന്നാം സമ്മാനം സ്റ്റീഫന്‍ പാറടയില്‍ എന്നിവര്‍ സ്പോണ്‍സര്‍ ചെയ്തു.

ദുബായ് KCYL ഏഴില്ലം ബീറ്റ്സ് മ്യൂസിക് ബിനീഷ് ഉഴവൂരിന്‍െറ നേതൃത്വത്തില്‍ ഗാന മേള അവതരിപ്പിച്ചു.

Read more

കുവൈറ്റ് കെ.സി.വൈ.എൽ ന്റെ ദീപശിഖ 2017 നടത്തപ്പെട്ടു

കുവൈറ്റ് : "ക്‌നാനായ യുവജന മുന്നേറ്റം സമുദായ ബോധവത്കരണത്തിലൂടെ" എന്ന അപ്തവാക്യവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന കുവൈറ്റ് കെ.സി.വൈ.എൽ, തങ്ങളുടെതായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്നും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന യൂണിറ്റാണ്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രോഗ്രാമുകൾ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന കുവൈറ്റ് കെ.സി.വൈ.എൽ ന്റെ "ദീപശിഖ 2017" അബ്ബാസിയ ഹൈ ഡൈൻ ഹോട്ടലിൽ ഞായറാഴ്ച്ച വൈകുനേരം 5 മണിക്ക് വർണാഭമായ പരിപാടികളോടെ നടത്തപെട്ടു. കുവൈറ്റ് കെ.സി.വൈ.എൽ ചെയർമാൻ (പ്രസിഡന്റ്) സാലസ് എബ്രാഹാമിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ രഞ്ജു ജോൺ സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുകയും, ഫാ.പോൾ ഉൽഘാടനം ചെയുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നു കെ.കെ.സി.എ പ്രെസിഡന്റും കെ.സി.വൈ.എൽ ഡയറക്ടറുമായ ശ്രീ.ജോബി പുളികോലിൽ അശംസകൾ നേരുകയും ചെയ്തു. കെ.സി.വൈ.എൽ സെക്രടറി തോമസ് ബാബു റിപ്പോർട്ടു വായിക്കുകയും, ട്രെഷറർ സ്റ്റിനു സ്റ്റീഫൻ കണക്കു അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കെ.സി.വൈ.എൽ ജോയിൻ ട്രെഷറർ നിവിൽ ചക്കോ നന്ദി പറഞ്ഞു യോഗം അവസാനിച്ചു. കുവൈറ്റ് കെ സി വൈ എൽ ചെയ്തു വരുന്ന ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളെയും, കുവൈറ്റിലെ ക്‌നാനായ യുവജങ്ങളുടെ കൂട്ടായ ഐക്കത്തെയും ഫാ.പോൾ പ്രത്യേഗം അഭിനന്ദിച്ചു.

തുടർന്നു കുവൈറ്റ് കെ.സി.വൈ.എൽ മെംബേർസ് അണിയിച്ചൊരുക്കിയ വർണാഭമായ കലാപരിപാടികൾ നടത്തപെട്ടു. കലാപരിപാടികൾക്കു ശേഷം ശ്രീ.ജോയൽ ജോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡിലൈറ്റ്സ് മ്യുസിക് ബാൻഡിന്റെ ഗാനമേള നടത്തപെട്ടു. സ്നേഹവിരുന്നോടു കൂടി മീറ്റിങ്ങ് അവസാനിച്ചു.

Read more

Copyrights@2016.